top of page

Commissaris Onderwijs

De commissaris Onderwijs is een nieuwe functie binnen het bestuur van Salus en wordt uitgevoerd door Dennis van der Windt. Zijn belangrijkste taak is het ondersteunen van studenten Gezondheidswetenschappen op het gebied van onderwijs. Daarnaast is ook het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs een essentiële taak. Zo is de commissaris Onderwijs aanwezig bij allerlei vergaderingen en overleggen op het gebied van onderwijs. Op die manier fungeert hij als tussenpersoon tussen studenten en docenten. Ook is hij verantwoordelijk voor de informatieverstrekking naar de student toe op het gebied van onderwijs. Iedereen met vragen, maar ook klachten, opmerkingen en tips, kunnen naar hem toe stappen. Verder is de commissaris Onderwijs verantwoordelijk voor de Onderwijscommissie, Educatius. De nieuwe functie binnen het bestuur van Salus zal een toevoeging zijn voor de studievereniging, omdat hierdoor meer aandacht aan het onderwijs zal worden besteed. De studievereniging is bedoeld als aanvulling op de studie, maar natuurlijk met als doel om het studeren en het goede onderwijs te versterken. Om deze reden hebben we ‘aandacht voor onderwijs’ tot een van de kernpunten benoemd en daar is de nieuwe commissaris Onderwijs het middelpunt van.

Vaste taken

De commissaris Onderwijs heeft meerdere terugkerende taken om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen rondom het onderwijs. Ten eerste is hij af en toe als gast aanwezig bij de vergaderingen van de Opleidingscommissie (OLC) en daarnaast vergadert hij regelmatig met de opleidingsdirecteur Lothar Kuijper. Verder zal hij zich bezig houden met klachten, opmerkingen en tips die door studenten en eventueel leraren verstuurd worden. Dit gaat allemaal via het Salus e-mailaccount: onderwijs@salus.online of via het inloop spreekuur elke maandag in de Saluskamer van 12.45-13.30. Naar aanleiding van deze klachten, opmerkingen of tips kunnen er stappen ondernomen worden door contact te zoeken met de persoon in kwestie. Hiernaast is het belangrijk om eens in de zoveel tijd een afspraak te maken met de jaarvertegenwoordigers om te kijken of zij nog punten hebben betreffende het onderwijs. Door de combinatie van al deze taken kan de kwaliteit van het onderwijs goed gevolgd worden door de commissaris onderwijs en kan deze, waar nodig, een bijdrage leveren aan de veranderingen.

bottom of page