top of page

Honours Programme

Het Honours Programme is een programma voor getalenteerde en zeer gemotiveerde

studenten die meer willen investeren in hun eigen studiegebied en die hun kennis in andere

vakgebieden willen vergroten: verdiepend en verbredend dus. Mensen die het Honours

Programme volgen behoren tot de meest excellente studenten van de universiteit. Het

programma is een samenwerking van de VU, UVA en AUC. Je krijgt hierbij vaak ’s avonds

hoorcolleges van de beste docenten van de Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam en

Amsterdam University College. De groepen zijn vaak klein en er wordt van je verwacht dat je

presentaties kunt geven, papers kunt schrijven en een actieve toevoeging geeft aan de

discussies in de klas. Voorbeelden van cursussen zijn ‘The Future Entrepeneur’, ‘Brain and

Behavior’, ‘Human Rights and Globalisation’, en nog veel meer. Verdere informatie over de

cursussen is te vinden op de website.

Om toegelaten te worden tot het Honours Programme moet je al je eerstejaars vakken

gehaald hebben aan het einde van dat jaar en gemiddeld een 7.5 gemiddeld staan. Met

behulp van het Honours Programme doe je in je tweede en derde bachelorsjaar 30 extra

studiepunten toevoegen op de 180 basisstudiepunten.

Als je aan deze toelatingseisen voldoet, is het zeker een interessante mogelijkheid om over

na te denken aangezien het heel goed staat op je CV en je jezelf echt onderscheid van de

rest van de arbeidsmarkt in jouw discipline.

Verdere informatie en hoe je je precies kunt inschrijven kun je vinden op de site

Mocht je na deze info bekeken te hebben toch nog vragen hebben die je het liefst aan

iemand wilt vragen die zelf heeft deelgenomen aan het Honours Programme, dan kun je

altijd een mailtje sturen naar onderwijs@salus.online

bottom of page