Bijles

Bijles vanuit Salus: het Buddysysteem

Dit jaar hebben we vanuit Salus een nieuw bijlessysteem opgericht: het Buddysysteem. De kerngedachte achter dit nieuwe systeem is dat bijles nu intern wordt gegeven door Gezondheidswetenschappen studenten aan Gezondheidswetenschappen studenten. Studenten die behoefte hebben aan bijles kunnen dit aangeven via een formulier, vervolgens worden zij door de Commissaris Onderwijs gekoppeld aan een ouderejaars die zich heeft opgegeven én is goedgekeurd als bijlesgever. Onderling kunnen zij een afspraak maken voor bijles in privéverband of in groepsverband. Een bijlesgroepje kan bestaan uit 2-4 personen. De betaling wordt onderling geregeld tussen de bijlesvragers en bijlesgever. Als adviesprijs raden wij voor bijles in groepsverband 5 euro per persoon per uur aan. Mocht een bepaalde student privé bijles willen dan raden wij als adviesbedrag 10 euro per uur aan.

Wil jij bijles ontvangen?

Vul het bijlesformulier in om bijles te ontvangen. Dit formulier kun je opvragen door te mailen naar onderwijs@salus.online. Vermeld nadrukkelijk in je mail dat je bijles wilt ontvangen. Lever het formulier vervolgens ingevuld in bij de Onderwijs Commissaris in de Saluskamer of mail het ingevuld naar onderwijs@salus.online. Vervolgens krijg je het telefoonnummer opgestuurd van jouw bijlesgever buddy waarmee je een afspraak kan maken.

Wil jij bijles geven?

Wil jij bijverdienen met bijles geven meld je dan snel aan met het bijlesgeefformulier. Dit formulier kun je opvragen door te mailen naar onderwijs@salus.online. Vermeld nadrukkelijk in je mail dat je bijles wilt geven. Lever vervolgens het formulier ingevuld in bij de Onderwijs Commissaris in de Salus kamer of mail het naar onderwijs@salus.online. Vervolgens kan er contact met jou opgenomen worden vanuit de Commissaris Onderwijs om je te koppelen aan bijlesvragers.

 

Voor meer informatie over het buddysysteem zie algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden

Starten van bijles: 

 • Pas wanneer zowel het aanmeldformulier van de bijlesgever als het aanmeldformulier van de bijlesvrager zijn ondertekend en ontvangen bij de Commissaris Onderwijs van Salus mag de bijles van start gaan.

 • Bijles wordt alleen aangeboden in de periode voor het (deel)tentamen en de periode voor het hertentamen. Bij een vak van 8 weken met een deeltentamen wordt bijles gegeven in de week voor de week van het deeltentamen en vanaf 2 weken voor de week van het eindtentamen. Bij een vak van 8 weken zonder deeltentamen wordt bijles gegeven in de 4 weken voor de week van het eindtentamen. Bij een vak van 4 weken wordt er bijles gegeven in de 2 weken voor de week van het eindtentamen

 • Bijles wordt gegeven in groepen van 2-4 personen, Privé bijles wordt ook aangeboden, echter met een ander adviesbedrag.

 • De locatie en tijd voor de bijles in groepsverband worden onderling afgesproken tussen bijlesgever en bijlesvrager.

 • De kosten voor groepsbijles van 2-4 persoon worden onderling afgesproken tussen bijlesgever en bijlesvrager. Als adviesprijs raden wij €5 per uur aan.

 • De locatie en tijd voor privébijles worden onderling afgesproken tussen bijlesgever en bijlesvrager.

 • De kosten voor privébijles worden onderling afgesproken tussen bijlesgever en bijlesvrager. Als adviesprijs raden wij €10 per uur aan. 

Beëindigen van bijles: 

 

 • De bijles tussen bijlesgever en bijlesvrager kan ten allen tijden worden beëindigd door beide partijen.

 • De Onderwijs Commissaris van Salus wordt op de hoogte gesteld bij het beëindigen van de bijles. 

Aansprakelijkheid: 

 • De bijles wordt aangegaan tussen de bijlesgever, bijlesvrager en de Onderwijs Commissaris van Salus. De Vrije Universiteit van Amsterdam, de bijlesgever en de Commissaris Onderwijs van Salus zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bijles en de behaalde tentamenresultaten van de bijlesvrager.

 • Salus staat volledig buiten de onderlinge betaling tussen bijlesvrager en bijlesgever. Salus fungeert alleen als een koppelaar die bijlesvragers koppelt met bijlesgevers. De bijlesgever en bijlesvrager zijn zelf verantwoordelijk voor de onderlinge betaling.

 • Mochten er bij of samenhangend met de bijlessen geschillen voorkomen, dan zullen de bijlesgever, bijlesvrager en de Commissaris Onderwijs van Salus in eerste instantie in overleg gaan voordat er andere partijen bij worden betrokken.

 • Wanneer er gebruik wordt gemaakt van studiemateriaal wat eigendom is van de Vrije Universiteit van Amsterdam mag dit niet verspreid worden en blijft dit ten alle tijden eigendom van de Vrije Universiteit van Amsterdam.