top of page

Bijles

Bijles vanuit Salus: Het Buddysysteem

Dit jaar zal er weer vanuit Salus bijlessen worden gegeven via het Buddysysteem. De kerngedachte achter dit nieuwe systeem is dat bijles intern wordt gegeven door Gezondheidswetenschappen studenten aan Gezondheidswetenschappen studenten. Studenten die behoefte hebben aan bijles kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar de Commissaris Onderwijs (E-mail: onderwijs@salus.online). Deze zal vervolgens een aanmeldformulier sturen naar de betreffende student. Zodra dit formulier, ingevuld, ondertekend en teruggestuurd is naar de Commissaris Onderwijs, kan de bijles van start gaan. Vervolgens worden zij gekoppeld aan een student-assistent, die zich heeft opgegeven, én is goedgekeurd als bijlesgever. Onderling kunnen zij een afspraak maken voor bijles. De bijlessen zijn privé, en zo nodig kunnen ze in kleine groepjes gegeven worden. De bijlessen worden gefinancierd vanuit de opleiding en zijn dus gratis.

Wil jij bijles ontvangen?

Stuur een e-mail naar onderwijs@salus.online. Vermeld nadrukkelijk in je mail dat je bijles wilt ontvangen. Vervolgens stuurt de Commissaris Onderwijs een formulier naar je toe. Mail het formulier ingevuld naar onderwijs@salus.online. De student-assistent neemt zelf, via de mail, contact op met de bijles vrager.

Wil jij bijles geven?

Wil jij student-assistent worden, meld je dan snel aan door een mail te sturen naar onderwijs@salus.online. Vermeld nadrukkelijk in je mail dat je bijles wilt geven. Lever vervolgens het gekregen formulier in, via de mail, bij de Commissaris Onderwijs. Vervolgens wordt contact opgenomen door de Commissaris Onderwijs om je aanstelling door te nemen. Uiteindelijk wordt er ook een contract ondertekend met de Vu.

Voor meer informatie over het buddysysteem zie algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden

Starten van bijles: 

  • Pas wanneer zowel het aanmeldformulier van de bijlesgever als het aanmeldformulier van de bijlesvrager zijn ondertekend en ontvangen bij de Commissaris Onderwijs van Salus mag de bijles van start gaan.

  • Bijles kan ten alle tijden gegeven, in overleg met student en student-assistent. Natuurlijk werken de student-assistenten wel binnen zijn/haar beschikbaarheid. 

  • Bijles wordt in principe privé gegeven. Maar kan ook zo nodig aangeboden worden in kleine groepjes.

  • De locatie en tijd voor de bijles worden onderling afgesproken tussen student-assistent en bijlesvrager.

  • De kosten voor bijles zijn gratis 

Beëindigen van bijles: 

  • De bijles tussen student-assistent en bijlesvrager kan ten allen tijden worden beëindigd door beide partijen.

  • De Onderwijs Commissaris van Salus en Coördinator van de bijlessen worden op de hoogte gesteld bij het beëindigen van de bijles. 

Aansprakelijkheid: ​

  • De bijles wordt aangegaan tussen de bijlesgever, bijlesvrager en de Onderwijs Commissaris van Salus. De Vrije Universiteit van Amsterdam, de bijlesgever en de Commissaris Onderwijs van Salus zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bijles en de behaalde tentamenresultaten van de bijlesvrager.

  • Mochten er bij of samenhangend met de bijlessen geschillen voorkomen, dan zullen de student-assistent bijlesvrager en de Commissaris Onderwijs van Salus in eerste instantie in overleg gaan voordat er andere partijen bij worden betrokken.

  • Wanneer er gebruik wordt gemaakt van studiemateriaal wat eigendom is van de Vrije Universiteit van Amsterdam mag dit niet verspreid worden en blijft dit ten alle tijden eigendom van de Vrije Universiteit van Amsterdam.

bottom of page